Nếu như bạn đã quá quen thuộc với chuyến du lịch Hạ Long trong thành phố thì một lịch trình mới mẻ hơn cho chuyến du lịch Hạ Long 2 ngày 1 đêm ở "FL…

Read more »